Nieuws

Je mazouttank aangeven: wat zegt de wet?

Je hebt net een nieuwe mazouttank laten plaatsen? Dan bestaat de kans dat je je tank moet aanmelden bij de gemeente of een milieuvergunning moet aanvragen om je mazouttank te mogen gebruiken. Dit zijn de regels in jouw gewest:

Je mazouttank aanmelden in Vlaanderen

  • Minder dan 6.000 liter:

Een particuliere mazouttank met een capaciteit kleiner dan 6.000 liter (5.000 kg) moet niet meer worden gemeld aan de bevoegde instanties. Het is wel aangeraden om in elk geval een overvulbeveiliging te voorzien en een regelmatige keuring in te plannen. Verder kan je ook altijd even contact opnemen met het gemeentebestuur om er zeker van te zijn dat je mazouttank niet in een preventiezone voor waterwinning ligt.

  • Vanaf 6.000 liter:

Als je mazouttank een capaciteit van 6.000 liter (5.000 kg) of meer heeft, moet je de plaatsing ervan aangetekend melden bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar je woont. Dat doe je aan de hand van een meldingsformulier in combinatie met een kopie van het conformiteitsattest.

In principe mag je je mazouttank dan in gebruik nemen op de dag die volgt op het verzenden van het meldingsformulier. Vergeet dit zeker niet in orde te brengen, want als we bij de keuring vaststellen dat je je mazouttank niet hebt aangemeld, zijn we verplicht om je tank een oranje dop te geven.

Je hebt dan 6 maanden om te bewijzen dat je je mazouttank hebt aangemeld. Pas daarna ontvang je een groene merkplaat. Als je er niet in slaagt om de melding in orde te brengen binnen de 6 maanden, krijgt je mazouttank automatisch een rode dop.

Je mazouttank aanmelden in Wallonië

  • Minder dan 3.000 liter:

Het is niet verplicht om een mazouttank van minder dan 3.000 liter aan te melden bij de gemeente. Je kan uiteraard wel preventief contact opnemen met het gemeentebestuur om zeker te zijn dat er in jouw gemeente geen specifieke voorwaarden gelden.

  • Tussen 3.000 en 25.000 liter:

Voor een mazouttank met een capaciteit tussen 3.000 en 25.000 liter moet je een melding ‘klasse 3’ doen. Dat kan via het online formulier op de website van het Waals gewest. Ook in dit geval geldt de regel dat de aanmelding in orde moet zijn voor onze controle. Anders riskeer je een oranje dop, of na 6 maanden zelfs een rode dop.

  • Meer dan 25.000 liter:

Vanaf een capaciteit van 25.000 liter moet je voor je mazouttank een milieuvergunning aanvragen.

Je mazouttank aanmelden in Brussel

  • Minder dan 10.000 liter:

Voor een bovengrondse mazouttank heb je geen milieuvergunning nodig. Voor een ondergrondse mazouttank van minder dan 10.000 liter, daarentegen, moet je wel een milieuvergunning aanvragen.

  • Meer dan 10.000 liter:

Zowel bovengrondse als ondergrondse mazouttanks van meer dan 10.000 liter moeten worden aangemeld bij de gemeente. Om de veiligheid te garanderen, kan de toekenning van je milieuvergunning bovendien gepaard gaan met specifieke eisen. Als dat het geval is, zal je gemeentebestuur je hiervan op de hoogte brengen.