Betaalnummers

BETAALNUMMERS

Op 22/09/2017 werd een nieuwe wet van kracht (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12/09/2017) die een wijziging inhoudt van de wet van 13/06/2015 betreffende de elektronische communicatie. Er wordt een nieuw artikel 116/1 ingevoegd dat elke derde die gebruikt maakt van een betaalnummer verplicht wordt om onderstaande informatie te publiceren via het centraal register.

Gebruik betaallijn 070 / 21 10 00
Dienstenaanbieder: All-in Tank Service nv, met maatschappelijke zetel te 9810 Eke, Sluis 2 bus 4, KBO-nummer: 0881.597.861
BTW-nummer: BE 0881.597.861
Omschrijving: Bestelling van een tankkeuring of het aanvragen van een offerte voor het saneren van je mazouttank, het plaatsen van een nieuwe mazouttank of het plaatsen van een regenwaterput
Website All-in Tank Service: www.allintankservice.be
Prijs van de dienst: € 0,30 per minuut
Bij klachten:
    - Per briefwisseling: All-in Tank Service nv, Sluis 2 bus 4, 9810 Eke 
    - Per e-mail: info@allintankservice.be

Je kan voor onze diensten ook steeds gebruik maken van de formulieren op onze website of bellen naar het gratis nummer 0800 11 206.