Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring makkelijker te maken.
Privacy Policy - Cookie Policy

Sluiten

Keuring van jouw mazouttank

Heb je gemerkt dat jouw tankkeuring niet tijdig werd uitgevoerd en jouw mazouttank niet voorzien is van een groene merkplaat? Of weigerde je brandstofleverancier het vullen van jouw tank omdat deze merkplaat ontbrak? Vertrouw dan op All-in Tank Service. Met ons kies je voor een veilige, voordelige en comfortabele oplossing voor al je tanks. Ook voor de verkoop van nieuwe tanks en het verwijderen van oude tanks.

GRATIS offerte aanvragen

De wet over de tankkeuring?

Zowel bij nieuwe als bestaande tanks is een periodieke tankcontrole vereist. Bovengrondse tanks moeten eenmalig (particulieren) of drie jaarlijks (bedrijven) nagekeken worden, ondergrondse tanks om de twee of vijf (particulieren) of twee jaar (bedrijven). Een goedgekeurde tank krijgt een conformiteitsattest en een groene dop of merkplaat met daarop het registratienummer van de technicus of milieudeskundige die de controle uitvoerde, de datum van de laatste tankkeuring en de datum van de volgende controle. Tanks die niet goedgekeurd zijn, krijgen een rode merkplaat. In een tank met een rode merkplaat mag een leverancier in geen geval brandstof leveren. Tankkeuringen zijn niet alleen een noodzaak voor je verzekering, ook voor het Mazoutfonds zijn ze een must.

All-in Tank Service lost het voor je op

Voor de (verplichte) periodieke tankkeuring beschikt All-in tank Service over SDT Ultrasone lekdetectietoestellen. Een vacuümpomp creëert in het reservoir een progressief vacuüm. Van zodra de gecreëerde onderdruk groter is dan de hydrostatische druk, die veroorzaakt wordt door de hoogte van de vloeistof, brengen de lekken ultrasone signalen voort. Twee gevoelige sensoren in het reservoir (één boven de vloeistof en de tweede in de vloeistof) ontdekken zelfs de kleinste perforatie en controleren zo de dichtheid van de mazouttank. Wij voeren niet alleen controles uit, wij houden al jouw gegevens ook bij in een database. Die bepaalt de volgende keuringsdatum. Een tweetal maanden vóór die datum verwittigen we je dat jouw tank aan een herkeuring toe is. Doordat All-in Tank Service al je zorgen uit handen neemt, hoef je je niet meer om jouw tank te bekommeren. En je bent er zeker van dat jouw mazoutleverancier nooit een levering zal weigeren omdat je tank niet gekeurd is. 

Wij gaan als volgt te werk bij een tankkeuring:

  • visuele controle van de installatie
  • controle op aanwezigheid van water en slib
  • controle van werking overvulbeveiliging
  • controle van lekdetectiesysteem. (indien aanwezig)
  • op een ondergrondse tank wordt een dichtheidsproef uitgevoerd (ultrasone test)
  • afleveren van het conformiteitsattest

 

Keuringstermijnen in Vlaanderen: 

 

Ondergronds

Bovengronds

tankinhoud

kleiner dan 6000L (5000kg)

groter dan 6000L (5000kg)

kleiner dan 6000L (5000kg)

groter dan 6000L (5000kg)

buiten waterwingebied

5 jaarlijks

2 jaarlijks

Art. 6.5.5.4 (*)

3 jaarlijks

binnen waterwingebied

5 jaarlijks

jaarlijks

Art. 6.5.5.4 (*)

3 jaarlijks

GRATIS offerte aanvragen

(*) Artikel 6.5.5.4 van Vlarem II stelt dat de exploitant er dient voor te zorgen dat de opslaginstallatie steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeert en in het bijzonder dat elke verontreiniging van het milieu wordt voorkomen.