Nieuws

Wat zegt de wetgeving over het keuren van jouw stookolietank?

Gebruik je stookolie om je woning te verwarmen? Dan heb je er alleen maar baat bij om je stookolietank in goede staat te houden. Dat kan je onder andere doen door je stookolietank op tijd te laten keuren. Zo blijf je in orde met de wettelijke verplichtingen én kan je zo lang mogelijk genieten van de gezellige warmte van stookolie. 

Klik hier om jouw stookolietank te laten keuren

Maar wat zegt de wet nu precies over het keuren van je stookolietank? Een overzicht per gewest.

Vlaanderen

  • Keuren voor ingebruikname van je stookolietank

Ongeacht de capaciteit van je stookolietank, keuren na plaatsing en voor ingebruikname is altijd verplicht. Voor stookolietanks groter dan 6.000 liter geldt daarbovenop een meldingsplicht bij de gemeente.

  • Periodiek keuren van je stookolietank

Heb je een ondergrondse stookolietank kleiner dan 6.000 liter? Dan moet je die om de vijf jaar laten keuren. Voor de bovengrondse stookolietanks in deze categorie is er geen verplichting, maar periodiek keuren wordt wel sterk aangeraden volgens art. 6.5.5.4 van Vlarem II. Ondergrondse stookolietanks groter dan 6.000 liter moeten om de twee jaar worden gekeurd, bovengrondse stookolietanks om de drie jaar.

Wallonië

  • Keuren voor ingebruikname van je stookolietank

Stookolietanks kleiner dan 3.000 liter moeten niet verplicht worden gekeurd, maar het wordt wel sterk aangeraden om de hoge kosten van een eventuele bodemsanering te vermijden. Stookolietanks tussen 3.000 en 25.000 liter moeten worden aangegeven bij de gemeentelijke administratie, een conformiteitsattest krijgen en een dichtheidstest ondergaan. Voor stookolietanks groter dan 25.000 liter is er een procedure voorzien in het ‘Permis d’Environnement’.

  • Periodiek keuren van je stookolietank

Net als bij ingebruikname geldt er voor stookolietanks kleiner dan 3.000 liter geen verplichting tot periodiek keuren maar wordt de keuring wel ten zeerste aangeraden. Enkelwandige stookolietanks groter dan 3.000 liter moeten om de drie jaar worden gekeurd, dubbelwandige stookolietanks om de tien jaar.

Brussel

  • Keuren voor ingebruikname van je stookolietank

Ongeacht de grootte van je stookolietank, er geldt altijd een verplichte keuring bij plaatsing ter validatie van de installatie. Een bovengrondse stookolietank kleiner dan 3.000 liter ben je niet verplicht aan te geven. Gelijkaardige ondergrondse stookolietanks en stookolietanks tussen 3.000 en 10.000 liter dan weer wel. Voor een stookolietank groter dan 10.000 liter moet je een milieuvergunning aanvragen.

  • Periodiek keuren van je stookolietank

Is je stookolietank uitgerust met een overvulbeveiligingssysteem, een ontluchtingsleiding die uitkomt in openlucht en een inkuiping? Dan moet hij jaarlijks worden gekeurd. Als dat niet het geval is, moet je je ondergrondse stookolietank elke drie jaar laten keuren of je bovengrondse stookolietank elke vijf jaar.

Klik hier om jouw stookolietank te laten keuren