Nieuws

Het verwijderen van je bovengrondse stookolietank

Heb je een bovengrondse stookolietank die je niet meer gebruikt? Dan helpt All-in Tank Service jou graag verder met die te verwijderen. In principe ben je wettelijk verplicht om de stookolietank leeg te maken en te kuisen als ze een capaciteit heeft van maximaal 6000 liter (5000 kg). Als er meer dan 6000 liter in je stookolietank kan, dan is het ook verplicht de stookolietank te verwijderen. Ongeacht de tankgrootte, worden bovengrondse stookolietanks doorgaans verwijderd. De ruimte die vrijkomt kan dan opnieuw benut worden. Maar hoe verloopt het verwijderen van een stookolietank nu precies?


Eerst en vooral maken wij een opening in de stookolietank ter hoogte van het mangat. We zorgen ervoor dat de opening voldoende groot is zodat de stookolietank grondig gereinigd kan worden. Alvorens de stookolietank te kuisen, zuigen we eerst het nog aanwezige vloeibaar afval op. Het residu van mazout en slib dat op de bodem van de stookolietank ligt, wordt overgepompt naar een afvalreservoir in de reinigingswagen. Zodra de stookolietank leeg is, kuisen we de binnenkant met gespecialiseerd reinigingsmiddel onder hoge druk. Is de stookolietank helemaal proper? Dan kunnen we de stookolietank netjes verwijderen.

Als de ruimte het toelaat, dan wordt de stookolietank in één geheel weggehaald en afgevoerd. Is dat niet mogelijk omdat de deuropening bijvoorbeeld te smal is, dan verschroten we de stookolietank in handelbare stukken. De verschroting gebeurt met een speciale knabbelschaar en verloopt volledig vonk-, rook,- en geurvrij.

Nadat de stookolietank vakkundig is verwijderd, ontvang je van All-in Tank Service de officiële attesten die aantonen dat jouw stookolietank reglementair buiten gebruik gesteld werd.

Je bovengrondse stookolietank verwijderen? Dit doet All-in Tank Service voor jou:

  • Verwijderen van residu
  • Kuisen van de stookolietank
  • Verwijderen van de stookolietank
  • Overhandigen van wettelijke attesten

Je bovengrondse mazouttank verwijderen? Vraag hier vrijblijvend je offerte