Nieuws

Het keuren van jouw mazouttank: wat zegt de wet?

Je gebruikt mazout voor de verwarming van je woning dus hou je best rekening met het keuren van jouw mazouttank. Maar wat zegt de wet daar nu juist over? De wettelijke verplichtingen met betrekking tot het keuren van mazouttanks worden bepaald door meerdere factoren. Eerst en vooral hangt dit af van het gewest waarin je mazouttank zich bevindt. Er gelden andere regels in Vlaanderen dan in Wallonië of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vervolgens bestaat er een onderscheid tussen het keuren vóór ingebruikname en periodiek keuren. Per gewest zijn hierover verschillende richtlijnen die op hun beurt afhankelijk zijn van het volume van de mazouttank, de ligging ervan en het soort mazouttank: ondergronds of bovengronds.

Het keuren van je mazouttank? Met plezier!

Hieronder vind je een handig overzicht per gewest (laatste update: 30/06/2021).

Vlaanderen

Keuren voor ingebruikname mazouttank

Mazouttanks kleiner dan 6000 liter

 • Ondergrondse mazouttank: verplicht te keuren na plaatsing en voor de ingebruikname.
 • Bovengrondse mazouttank: verplicht te keuren na plaatsing en voor de ingebruikname.

Mazouttanks groter dan 6000 liter

 • Ondergrondse mazouttank: verplicht te keuren na plaatsing en voor de ingebruikname. Het is ook verplicht een melding te maken bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente.
 • Bovengrondse mazouttank: verplicht te keuren na plaatsing en voor de ingebruikname. Het is ook verplicht een melding te maken bij uw gemeente.

Periodiek keuren mazouttank

Mazouttanks kleiner dan 6000 liter

 • Ondergrondse mazouttank: om de 5 jaar.
 • Bovengrondse mazouttank: sterk aangeraden volgens art. 6.5.5.4 van Vlarem II.

Mazouttanks groter dan 6000 liter

 • Ondergrondse mazouttank: om de 2 jaar.
 • Bovengrondse mazouttank: om de 3 jaar.

Wallonië

Keuren voor ingebruikname mazouttank

Mazouttanks kleiner dan 3000 liter

 • Ondergrondse mazouttank: sterk aangeraden
 • Bovengrondse mazouttank: sterk aangeraden

Mazouttanks tussen 3000 en 25 000 liter

 • Ondergrondse mazouttank: elke mazouttank moet aangegeven worden bij de gemeentelijke administratie, een conformiteitsattest* ontvangen en een dichtheidstest ondergaan**
 • Bovengrondse mazouttank: elke mazouttank moet aangegeven worden bij de gemeentelijke administratie, een conformiteitsattest* ontvangen en een dichtheidstest ondergaan**

Mazouttanks groter dan 25 000 liter

 • Ondergrondse mazouttank: mazouttanks moeten voldoen aan de procedure voorzien in het ‘Permis d’Environnement’.
 • Bovengrondse mazouttank: mazouttanks moeten voldoen aan de procedure voorzien in het ‘Permis d’Environnement’.

*Conformiteit: Mazouttanks van 3000 liter of meer die na 29 november 2003 zijn geïnstalleerd, moeten dubbelwandig en / of ingekuipt zijn. Enkelwandige mazouttanks met anti-lekdetectie vallen ook onder de categorie ‘dubbele bescherming’.

**Dichtheid: Als aan de conformiteitsvoorschriften is voldaan, moeten de mazouttank en de leidingen voor de eerste ingebruikname gecontroleerd worden op lekken.

Periodiek keuren mazouttank

Mazouttanks kleiner dan 3000 liter

 • Ondergrondse mazouttank: sterk aangeraden.
 • Bovengrondse mazouttank: sterk aangeraden.

Mazouttanks groter dan 3000 liter

 • Ondergrondse mazouttank: om de 3 jaar voor enkelwandige tanks en om de 10 jaar voor dubbelwandige tanks.
 • Bovengrondse mazouttank: om de 3 jaar voor enkelwandige tanks en om de 10 jaar voor dubbelwandige tanks.

In geval van twijfel over de leeftijd of het type reservoir is keuren om de 3 jaar verplicht.

In een beschermingszone of waterwingebied kunnen er specifieke lokale voorschriften gelden voor mazouttanks om het grondwater te beschermen. Om te weten waar deze zones gelegen zijn in het Waals Gewest, kan je surfen naar de website van Wallonië; dan de rubriek « Eau » kiezen en vervolgens « Zones de prévention en Wallonie », « Zones de prévention arrêtées en Wallonie ».

Brussel

Keuren voor ingebruikname mazouttank

Mazouttanks kleiner dan 3000 liter

 • Ondergrondse mazouttank: verplicht aan te geven. Verplicht te keuren bij plaatsing ter validatie van de installatie.
 • Bovengrondse mazouttank: niet verplicht aan te geven. Verplicht te keuren bij plaatsing ter validatie van de installatie.

Mazouttanks tussen 3000 en 10 000 liter

 • Ondergrondse mazouttank: verplicht aan te geven. Keuren sterk aangeraden. Verplichte te keuren bij plaatsing ter validatie van de installatie.
 • Bovengrondse mazouttank: verplichte aan te geven. Verplicht te keuren bij plaatsing ter validatie van de installatie.

Mazouttanks groter dan 10 000 liter

 • Ondergrondse mazouttank: verplicht milieuvergunning aanvragen. Verplicht te keuren bij plaatsing ter validatie van de installatie.
 • Bovengrondse mazouttank: verplicht milieuvergunning aanvragen. Verplicht te keuren bij plaatsing ter validatie van de installatie.

Periodiek keuren mazouttank

Mazouttanks kleiner dan 10 000 liter

 • Ondergrondse mazouttank: jaarlijks* of elke 3 jaar**.
 • Bovengrondse mazouttank: jaarlijks* of elke 5 jaar**.

Mazouttanks groter dan 10 000 liter

 • Ondergrondse mazouttank: jaarlijks* of elke 3 jaar**.
 • Bovengrondse mazouttank: jaarlijks* of elke 5 jaar**.

*Mazouttanks uitgerust met een overvulbeveiligingssysteem, een ontluchtingsleiding die uitkomt in openlucht en een inkuiping (opslagtank met enkele wand of opslagtank met dubbele wand zonder permanent lekdetectiesysteem)

**Mazouttanks niet uitgerust met een overvulbeveiligingssysteem, een ontluchtingsleiding die uitkomt in openlucht en een inkuiping (opslagtank met enkele wand of opslagtank met dubbele wand zonder permanent lekdetectiesysteem)

Voor gedetailleerde informatie verwijzen we graag door naar de website van leefmilieu.brussels.

Contacteer ons voor het keuren van jouw mazouttank