Nieuws

De keuring van je mazouttank bij de verkoop van je huis

Wanneer je je huis of appartement verkoopt, komt daar best wat papierwerk bij kijken. Je moet zorgen voor de nodige documenten zoals de eigendomsakte, het bodemattest, het EPC-attest, etc. Maar wat als je je huis verwarmt met mazout? Moet je dan nog snel een keuring van je mazouttank inplannen voor de verkoop?

Wettelijke verplichting vs. praktijk

Als je je huis verkoopt, is het keuren van je mazouttank niet wettelijk verplicht. De eigendomsoverdracht van je woning is immers niet gekoppeld aan een (her)keuring van je mazouttank en cv-installatie. Tot zover de letter van de wet, want in de praktijk is het vaak wel nodig om een keuringsattest voor te leggen bij de verkoop van je huis. Het keuren van je mazouttank is namelijk verplicht voor ingebruikname en in de meeste gevallen moet je je tank ook periodiek laten keuren.

Algemene informatieplicht

Ook al heb je geen geldig keuringsattest voor je mazouttank, als verkoper heb je wel een algemene informatieplicht tegenover de koper. Dat wil zeggen dat je alle relevante informatie moet verstrekken over het onroerend goed waarop de verkoopovereenkomst betrekking heeft. Je moet dus ook vertellen hoe het huis wordt verwarmd en details geven over bijvoorbeeld de grootte van je mazouttank en de datum van installatie.

Verkoopakte

In de praktijk zien we dat de meeste notarissen vragen om een keuringsattest voor te leggen bij het verlijden van de notariële akte. Als jouw notaris dat niet vraagt, raden we toch aan om de beschikbare informatie over je verwarmingsinstallatie op te nemen in de verkoopakte. Zo is alles duidelijk beschreven en vermijd je eventuele discussies na de verkoop van je huis.

Een vlottere verkoop dankzij de keuring van je mazouttank?

Dat is natuurlijk de hamvraag! Je mazouttank keuren is niet wettelijk verplicht, maar het zal de verkoop van je huis wel een stuk vlotter laten verlopen. Een niet-gekeurde of afgekeurde mazouttank kan immers grote kosten met zich meebrengen, iets wat kandidaat-kopers uiteraard zoveel mogelijk proberen te vermijden. Als je daarentegen een geldig keuringsattest kan voorleggen, weet je koper dat de mazouttank volledig in orde is en de volgende keuring nog eventjes kan wachten.

Keuring van je mazouttank bij de verkoop van je huis? Doen!