Nieuws

De controle van je mazouttank: groene, oranje of rode dop?

De controle van je mazouttank is een taak die is weggelegd voor een erkend technicus. Tijdens de controle zal hij nagaan of er water en slib aanwezig is in de mazouttank, of het lekdetectiesysteem naar behoren werkt, of de overvulbeveiliging functioneert en natuurlijk of de mazouttank geen lekken vertoont. Zodra de controle van je mazouttank is uitgevoerd, ontvang je een officieel attest samen met een groene, oranje of rode merkplaat. Maar wat is het verschil is tussen deze drie kleuren?

Groene dop: je mazouttank is helemaal in orde

Na de controle van je mazouttank ontvang je een wettelijk conformiteitsattest. Als de mazouttank geen defecten of gebreken vertoont en goedgekeurd is voor gebruik, dan wordt dit vermeld in het attest. In de volksmond spreekt men in het geval van een goedgekeurde tank ook wel over een ‘groene dop’. Vroeger werd een goedgekeurde mazouttank namelijk voorzien van een groene dop op de vulmond. Tegenwoordig bevestigt onze erkende technicus een groen identificatieplaatje met vermelding van zijn erkenningsnummer, datum van de controle en datum van de eerstvolgende controle. Het belangrijkste bewijsstuk van een goedgekeurde mazouttank blijft echter het officiële keuringsattest. Dit document dient als officieel bewijs en dien je dus goed bij te houden.

Oranje dop: 6 maanden om gebreken aan je mazouttank op te lossen

Een oranje merkplaat ontvang je wanneer je mazouttank afgekeurd is omdat er bepaalde gebreken zijn zonder risico op bodemverontreiniging. In het verleden werd effectief een oranje dop op de mazouttank geplaatst, tegenwoordig wordt dit aan de hand van een identificatieplaatje kenbaar gemaakt. In het keuringsattest worden de gebreken benoemd. Je mag de mazouttank voorlopig gebruiken en krijgt op dat moment 6 maanden tijd om herstellingen en/of aanpassingen te laten uitvoeren aan de mazouttank. Vervolgens dient de tank een nieuwe controle te ondergaan. Werden de opmerkingen aangepakt en is de mazouttank na de nieuwe controle in orde? Dan ontvang je een positief conformiteitsattest en een groene merkplaat.

Rode dop: je mazouttank mag niet langer gebruikt worden

In de volksmond spreekt men over een ‘rode dop’ wanneer je mazouttank afgekeurd is en niet langer gebruikt mag worden. Dat betekent dat de mazouttank ernstige gebreken vertoont die een risico op bodemverontreiniging vormen of dat de tank niet meer hersteld kan worden. Heeft jouw mazouttank na de controle een rode dop gekregen? All-in Tank Service helpt jou meteen verder. Onze technici kunnen de mazouttank verwijderen zodat we het gevaar voor bodemverontreiniging wegnemen. We kunnen eveneens een tijdelijke noodtank plaatsen zodat je niet zonder verwarming of warm water valt. Voor de aankoop van een nieuwe mazouttank kan je eveneens beroep doen op onze expertise

Heeft jouw mazouttank nood aan een controle? Klik hier!