FAQ

Wat is een vloeistofdichte inkuiping?

Een vloeistofdichte inkuiping is een opvanglade of gemetste constructie die voorkomt dat er mazout kan weglopen wanneer een bovengrondse tank (enkelwandige) zou lekken. Hierdoor kan bodemverontreiniging vermeden worden. Het is dus belangrijk dat de constructie uit een volledig vloeistofdicht materiaal vervaardigd is of dat een gemetste inkuiping bestreken wordt met een koolwaterstofdichte mortel, epoxyverf of coating die mazoutresistent is. De inkuiping dient de totale inhoud van de mazouttank te kunnen opvangen. Tussen de wand van de opvanglade en de wand van je mazouttank dient er minstens een halve meter spatie te zijn. Die ruimte laat toe dat de tankwand bereikbaar blijft voor controle en onderhoud.