FAQ

Wat betekent een ‘rode dop’?

Na het keuren van de mazouttank ontvang je een wettelijk conformiteitsattest. In de volksmond spreekt men over een ‘rode dop’ wanneer de tank afgekeurd is en niet langer gebruikt mag worden. Dat betekent dat de tank ernstige gebreken vertoont die een risico op bodemverontreiniging vormen of dat de mazouttank niet meer hersteld kan worden. Daar waar er in het verleden effectief een rode dop op de tank werd geplaatst, bevestigt de erkende technicus tegenwoordig een rood identificatieplaatje met vermelding van zijn erkenningsnummer, datum van de keuring en datum van de eerstvolgende keuring. Het belangrijkste bewijsstuk van een afgekeurde mazouttank blijft echter het officiële keuringsattest.

Is jouw mazouttank definitief afgekeurd? Dan neem je best onmiddellijk contact op met All-in Tank Service. Onze technici kunnen de mazouttank saneren of verwijderen zodat we het risico op een bodemverontreiniging wegnemen. We kunnen eveneens een tijdelijke noodtank plaatsen zodat je niet zonder verwarming of warm water valt. Voor de sanering en/of aankoop van een nieuwe mazouttank kan je eveneens beroep doen op onze expertise.