FAQ

Wat betekent een ‘oranje dop’?

Na het keuren van de mazouttank ontvang je een wettelijk conformiteitsattest. In de volksmond spreekt men over een ‘oranje dop’ wanneer de mazouttank afgekeurd is omdat er bepaalde gebreken zijn, maar die geen risico op bodemverontreiniging vormen. Daar waar er in het verleden effectief een oranje dop op de tank werd geplaatst, wordt dit tegenwoordig aan de hand van een identificatieplaatje kenbaar gemaakt. In het keuringsattest worden de gebreken benoemd. Je hebt op dat moment 6 maanden tijd om herstellingen en/of aanpassingen te laten uitvoeren aan de tank. Vervolgens dient de mazouttank een herkeuring te krijgen.