Veel gestelde vragen over mazouttanks

Heb je vragen over het keuren, saneren of kopen van een mazouttank? Je leest hier de antwoorden op de meest gestelde vragen. Vind je niet wat je zoekt? Contacteer ons. We helpen je graag verder.

Vragen over mazouttanks

Wat is een overvulbeveiliging?

Een overvulbeveiliging is een verplicht waarschuwingssysteem dat voorkomt dat je mazoutleverancier meer mazout in je mazouttank vult dan dat erin gaat. Doorgaans zijn er twee veelvoorkomende systemen: een fluitsignaal en een elektrische sonde. Bij de eerste techniek stopt de alarmfluit met fluiten zodra de tank 95% vol zit. Op dat moment moet de mazoutleverancier het vullen beëindigen. Bij een elektrische sonde slaat het vulpistool automatisch af wanneer de tank 98% vol is. Aangezien dit automatisch verloopt, is dit het meest veilige systeem om overvulling te voorkomen. Sinds 1/8/2000 moet elke mazouttank verplicht uitgerust zijn met een overvulbeveiliging (fluitje of sonde).

Wat is een vloeistofdichte inkuiping?

Een vloeistofdichte inkuiping is een opvanglade of gemetste constructie die voorkomt dat er mazout kan weglopen wanneer een bovengrondse tank (enkelwandige) zou lekken. Hierdoor kan bodemverontreiniging vermeden worden. Het is dus belangrijk dat de constructie uit een volledig vloeistofdicht materiaal vervaardigd is of dat een gemetste inkuiping bestreken wordt met een koolwaterstofdichte mortel, epoxyverf of coating die mazoutresistent is. De inkuiping dient de totale inhoud van de mazouttank te kunnen opvangen. Tussen de wand van de opvanglade en de wand van je mazouttank dient er minstens een halve meter spatie te zijn. Die ruimte laat toe dat de tankwand bereikbaar blijft voor controle en onderhoud.

Wat is een lekdetectiesysteem?

Dit is een waarschuwingssysteem dat automatisch alarm slaat als je dubbelwandige mazouttank zou lekken. Afhankelijk van het type tank zit er tussen de twee wanden een vloeistof of lucht. Zodra de vloeistof tussen de wanden ergens ontsnapt of wanneer de luchtdruk afneemt, geeft het systeem onmiddellijk een visueel of akoestisch signaal. Dankzij deze beveiliging kan een mazoutlek – en in het slechtste geval bodemverontreiniging – vermeden worden.

Wat is het verschil tussen een mangat en een toezichtput?

Een mangat is het metalen deksel dat rechtstreeks op de mazouttank gemonteerd is. Bij een ondergrondse mazouttank is het mangat het zichtbare deel van de mazouttank. Het bevindt zich in de toezichtput onder het deksel. Het is belangrijk dat het mangat voldoende bereikbaar is, daarom mag de toezichtput maximaal 70 centimeter diep zijn.

Vragen over het keuren van mazouttanks

Wat betekent een ‘groene dop’?

Na het keuren van de mazouttank ontvang je een wettelijk conformiteitsattest. In de volksmond spreekt men over een ‘groene dop’ wanneer de tank goedgekeurd is. In het verleden werd een goedgekeurde mazouttank namelijk voorzien van een groene dop. Tegenwoordig bevestigt onze erkende technicus een groen identificatieplaatje met vermelding van zijn erkenningsnummer, datum van de keuring en datum van de eerstvolgende keuring. Het belangrijkste bewijsstuk van een goedgekeurde mazouttank blijft echter het officiële keuringsattest.

Wat betekent een ‘oranje dop’?

Na het keuren van de mazouttank ontvang je een wettelijk conformiteitsattest. In de volksmond spreekt men over een ‘oranje dop’ wanneer de mazouttank afgekeurd is omdat er bepaalde gebreken zijn, maar die geen risico op bodemverontreiniging vormen. Daar waar er in het verleden effectief een oranje dop op de tank werd geplaatst, wordt dit tegenwoordig aan de hand van een identificatieplaatje kenbaar gemaakt. In het keuringsattest worden de gebreken benoemd. Je hebt op dat moment 6 maanden tijd om herstellingen en/of aanpassingen te laten uitvoeren aan de tank. Vervolgens dient de mazouttank een herkeuring te krijgen.

Wat betekent een ‘rode dop’?

Na het keuren van de mazouttank ontvang je een wettelijk conformiteitsattest. In de volksmond spreekt men over een ‘rode dop’ wanneer de tank afgekeurd is en niet langer gebruikt mag worden. Dat betekent dat de tank ernstige gebreken vertoont die een risico op bodemverontreiniging vormen of dat de mazouttank niet meer hersteld kan worden. Daar waar er in het verleden effectief een rode dop op de tank werd geplaatst, bevestigt de erkende technicus tegenwoordig een rood identificatieplaatje met vermelding van zijn erkenningsnummer, datum van de keuring en datum van de eerstvolgende keuring. Het belangrijkste bewijsstuk van een afgekeurde mazouttank blijft echter het officiële keuringsattest.

Is jouw mazouttank definitief afgekeurd? Dan neem je best onmiddellijk contact op met All-in Tank Service. Onze technici kunnen de mazouttank saneren of verwijderen zodat we het risico op een bodemverontreiniging wegnemen. We kunnen eveneens een tijdelijke noodtank plaatsen zodat je niet zonder verwarming of warm water valt. Voor de sanering en/of aankoop van een nieuwe mazouttank kan je eveneens beroep doen op onze expertise.

Hoeveel kost de keuring van een mazouttank?

Bij All-In Tank Service hanteren we een scherpe prijszetting voor het keuren van je mazouttank en zijn we altijd transparant over onze tarieven. Onze huidige prijzen voor het keuren van je mazouttank vind je hier.

Vragen over het saneren van mazouttanks

Met welk materiaal wordt mijn oude mazouttank opgevuld?

De wetgeving stelt dat een mazouttank die buiten werking gesteld wordt (en waarbij het onmogelijk is om de tank uit te graven) opgevuld moet worden met een inert materiaal. Bij All-In Tank Service vullen wij jouw tank op met bioschuim of zand.

Wat als mijn mazouttank in de kelder staat?

Als je mazouttank in een kelder staat, kunnen we deze perfect leegmaken, reinigen en verwijderen. Als de afmetingen van de tank het toelaten, dan kunnen we ze in zijn geheel afvoeren. Is dat niet mogelijk? Dan snijden onze technici de mazouttank ter plaatse in kleinere stukken zodat de tank in afzonderlijke delen kan worden verwijderd. Hiervoor gebruiken wij gespecialiseerd materiaal zodat het verschroten van de mazouttank vuur- en vonkvrij kan gebeuren.

Welk btw-tarief is van toepassing bij het saneren van mijn oude mazouttank?

Het saneren van een mazouttank valt onder de normale btw-tarief van 21%. Er zijn een aantal situaties waarbij je aanspraak maakt op het verlaagde btw-tarief van 6%:

Bepaalde gemeenten geven bovendien premies voor de sanering van mazouttanks. Het loont dus de moeite waard om hier naar te informeren bij jouw gemeente.

Waarom een niet-gebruikte mazouttank reinigen, verwijderen of opvullen?

Eerst en vooral omdat het wettelijk verplicht is om een niet-gebruikte of afgekeurde mazouttank buiten dienst te stellen. Daarnaast doe je er zelf ook goed aan om de tank door een erkend technicus van All-In Tank Service te laten neutraliseren. Zo vermijd je immers het risico op bodemverontreiniging en de hoge kosten en ongemakken van een bodemsanering. Ook bij de eventuele verkoop, schenking of erfenis van je woning is het belangrijk dat je over de nodige certificaten beschikt.

Kan eender welk bedrijf mazouttanks reinigen en afvoeren?

De definitieve buitengebruikstelling mag enkel uitgevoerd worden door bedrijven die erkend worden door OVAM (Vlaanderen), OWD (Wallonië) of BIM (Brussel). All-in Tank Service is reeds dan 15 jaar jouw erkend specialist voor de neutralisatie van stookolietanks. Wil je in orde zijn met de wetgeving en beschikken over de nodige attesten bij de verkoop van je woning? Dan is het absoluut afgeraden om de werken op eigen initiatief uit te voeren.

Hoeveel kost het verwijderen van een mazouttank?

Vooraleer we een offerte kunnen maken voor de sanering van jouw mazouttank, komen onze experts ter plaatse om de specifieke omstandigheden te controleren. Het plaatsbezoek helpt ons om de werkuren zo correct mogelijk in te schatten en jou een degelijke offerte op maat te bezorgen.

Hoeveel kost het reinigen en opvullen van een mazouttank?

De prijs voor het reinigen en opvullen van je mazouttank is enerzijds afhankelijk van je tank en het aantal liter mazout dat erin kan. Anderzijds wordt de prijs bepaald door het inert opvulmateriaal dat we gebruiken. Daarvoor heb je de keuze tussen zand en bioschuim.

Kies ik het beste voor bioschuim of zand?

Voor het opvullen van je mazouttank heb je de keuze tussen zand en bioschuim. Toch zien we dat het merendeel van onze klanten kiezen voor bioschuim omdat dit de meest ecologische oplossing is die bovendien minder kost dan zand omdat het opschuimen van je mazouttank minder tijd vraagt.

Vragen over een nieuwe mazouttank kopen

Ik wil met mazout blijven verwarmen. Mag ik nog een nieuwe mazouttank kopen?

Absoluut. Als je een nieuwe tank wilt kopen, moet je mazouttank in de eerste plaats geïnstalleerd zijn onder toezicht van een erkend stookolietechnicus. Na de installatie doet de erkend technicus een controle en overhandigt hij je een conformiteitsattest. Daarbij krijg je ook nog een groene merkplaat waarop het erkenningsnummer van de technicus, de datum van de plaatsing en de uiterlijke datum van de volgende controle vermeld staan. Tot slot ontvang je ook nog een certificaat van de fabrikant van je reservoir. Bij All-in Tankservice vind je al deze diensten onder één dak.

Kies ik best een bovengrondse mazouttank uit metaal of kunststof?

Als een tank buiten komt te staan zonder enige vorm van bescherming tegen regen en wind, dan raden wij steeds een polyethyleen mazouttank aan. Deze kan immers niet roesten en polyethyleen is bestand tegen uv-stralen. Als je voor buiten toch een tank uit metaal wenst, dan raden wij je aan om een mazouttank met een polyurethaancoating te nemen in plaats van een tank die geverfd is met gewone verf. Dankzij de speciale coating is het metaal immers beter beschermd tegen roestvorming. Indien je de mazouttank binnen kan plaatsen, dan is een metalen tank wel interessant omdat deze soms smaller zijn en dus minder plaats innemen.